خبر های امیدوار کننده از صدا و سیما برای نابینایان

پیگیری ها نشان می دهد شورای سلامت صدا و سیما با سندی درباره معلولین، تدارکِ ویژه ای برای نابینایان دارد البته بار اساسی این موضوع رویِ دوش رادیو است.

15 اکتبر برابر با 23 مهر به عنوان روز عصای سفید … ادامه خواندن