ممکن است این موضوع ربطی به نابینا بودن این قشر نداشته باشد. شیوه های یکپارچگی حسی، چگونه می تواند یاری رسان کودک نابینای ما باشد

نویسنده: Carol Castellano

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

مبحث مربوط به یکپارچگی حسی که روزی شدیدا به یک بحث جنجال بر انگیز بدل شده بود، امروزه … ادامه خواندن