در صورت نقص جسمانی جنین، مجوز سقط درمانی به بیش از ۱۹ هفتگی داده نمی شود

کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت :چنانچه بیش از ۱۹ هفته از سن حاملگی ( LMP ) بگذرد حتی با وجود اختلالات جنینی موجب حرج مادر باشد، امکان صدور مجوز به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. سقط درمانی با سقط غیرقانونی تفاوت دارد و در عین حال، سوء تفاهم هایی بین این دو اصطلاح… ادامه خواندن در صورت نقص جسمانی جنین، مجوز سقط درمانی به بیش از ۱۹ هفتگی داده نمی شود