سامانه ی ارتباط مستقیم با سازمان آموزش و پرورش استثنایی راه اندازی شد

ارتباط مستقیم معلمان، دانش‌آموزان، اولیاء، خیرین و سایر اقشار با سازمان آموزش و پرورش استثنایی در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان فراهم شد.

آغاز به کار این سامانه با هدف ارتباط مستقیم مخاطبان با ریاست، معاونان و دوایر مختلف سازمان … ادامه خواندن