برگزاری دوره های آموزشی سامانه خدمات بانکی نابینایان در مرکز خزانه

دوره آموزشی و آشنایی نابینایان با سامانه خدمات بانکی این قشر، توسط انجمن نابینایان ایران و با همکاری مرکز خزانه در این مرکز برگزار شد.

در این دوره آموزشی که حدود سی نفر از نابینایان حضور داشتند، افراد حاضر با … ادامه خواندن