آشنایی با زهرا مرادی خانم نابینایی که کلاس قرآن برگزار می کند

زهرا مرادی اهل روستای آسیان در بخش آب گرم شهرستان آوج است که 6 جز قرآن کریم را حفظ است و کلاس قرآن برگزار می کند.

این خانم با لمس برگه های کاغذ، آیات الهی را بر سر زبان خود … ادامه خواندن