گام مهم محققان در جهت درمان نابینایی ژنتیکی

توسعه روش های درمانی برای درمان “نابینایی ژنتیکی” بسیار چالش برانگیز است چرا که این نوع نابینایی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما اخیرا دانشمندان کالج ترینیتی دوبلین انگلیس یک ژن خاص را شناسایی کرده اند که بررسی آن … ادامه خواندن