ترفند: در فعالسازی تأیید دو مرحله‌ای تلگرام تأخیر نکنید

در میان ما ایرانی‌ها یک باور قدیمی و ریشه‌دار وجود دارد با این مضمون که اصولاً مرگ مال همسایه است و اتفاقات بد، ممکن نیست برای ما رخ دهند. از همین رو هم هست که خیلی‌هایمان نسبت به امکانات و … ادامه خواندن