رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان

فردا، مصادف شده است با یکی از مهم ترین اعیادِ آمریکایی ها و کانادایی ها. احتمالاً نام عید شکر گذاری یا «thanks giving» را شنیده اید. این روز که در این دو کشور، رسماً تعطیل است، در آخرین پنجشنبه ی ماه نوامبرِ هر سال گرامی داشته میشود و مسیحیان به خاطر نعمات خدا شکر گذاری… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان