تلاش همگانی آمریکایی ها برای دسترس پذیر کردن عکس ها برای نابینایان

یک همکاریِ جمعی در آمریکا قرار است منجر به آن شود که بیش از ۴۵ میلیون عکس به اشکال قابل لمس برای افراد نابینا تبدیل شود و در اختیار مراکز گوناگونی نظیر موزه ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز دولتی قرار گیرد. این همکاری بین فدراسیون ملی نابینایان آمریکا (NFB)، کمپانی «گِتی ایمِجِز» و شرکت… ادامه خواندن تلاش همگانی آمریکایی ها برای دسترس پذیر کردن عکس ها برای نابینایان