نابینایان چگونه می توانند به تنهایی راحتتر به سفر بروند

نویسنده: فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان

همراهان عزیز! در این شماره از ماه نامه مانا در ستون زندگی همچنان قصد داریم در مورد تجربه های دوستان نابینا از سفر برای تان بگوییم. تجربه هایی که خواندن … ادامه خواندن