معرفی وبسایت‌های دسترس‌پذیر: دو دیکشنری آنلاین برای زبان‌آموزان حرفه‌ای

دیکشنری‌های تک‌زبانه یا آنطور که بین بسیاری از زبان‌آموزان شناخته شده است، دیکشنری‌های انگلیسی به انگلیسی در فرآیند یادگیری زبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌اند. کمتر مدرس زبانی را می‌توان یافت که از شاگردانش نخواسته باشد به جای استفاده از فرهنگ‌های دو زبانه، از دیکشنری‌های تک زبانه استفاده کنند. آنها که انگلیسی را به طور جدی… ادامه خواندن معرفی وبسایت‌های دسترس‌پذیر: دو دیکشنری آنلاین برای زبان‌آموزان حرفه‌ای