حافظ نابینای دست فروش

تنها چیزی که نیاز به چشم بینا و نابینا ندارد، عشق است» و دنیا بدون آن قفس است، حتی اگر بینا باشی، حالا این عشق می‌تواند به هر چیزی باشد، هر چیزی … از دوست داشتن کسی یا شیئی تا عشق به یادگیری و آموختن. حکایت «احمد پارسا» داستانی از همین جنس ا‌ست، از عشق… ادامه خواندن حافظ نابینای دست فروش