داروی استاتین از کاهش بینایی جلوگیری می کند

محققان در پژوهش های اخیر خود دریافتند، داروی استاتین ممکن است مانع از دست دادن بینایی شود.

محققان در پژوهش های اخیر خود دریافتند، داروی استاتین  ممکن است مانع از دست دادن بینایی در اثر بروز بیماری دژنراسیون ماکولا وابسته … ادامه خواندن