فروشگاه های زنجیره ای باید به سامانه فروشگاهی نابینایان تجهیز شوند

استقلال خرید یکی از نکاتی است که همه افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند به آن معنا که مراکز خرید برای افراد توانیاب نیز مناسب سازی شده باشد اما متاسفانه از این اصل در حقوق شهروندی برای افراد دارای … ادامه خواندن