امکانات بیشتر بدون پرداخت هزینه: نسخه جدید نزدیک‌یاب در راه است

خانه چاپ بریل آمریکا بنا دارد با اعمال تغییرات اساسی در نحوه دسترسی کاربران نابینا به اپلیکیشن Nearby explorer, امکان استفاده این کاربران از این اپلیکیشن ویژه مسیریابی را تسهیل کند. مهمترین تغییری که قرار است در این اپلیکیشن اعمال … ادامه خواندن