جشنواره گردشگری معلولان. این روز ها یزد چه حال و هوایی دارد

امسال روز و هفته جهانی معلولان در یزد حال و هوای دیگری دارد یزد شهری با میراث فرهنگی که در سازمان یونسکو نیز به ثبت رسیده است. بافت تاریخی و قدیمی غالباً با پله های ورودی بلند که ورود معلولان … ادامه خواندن