تولدی دیگر، مسئولیتی دیگر

28 آبان، ایران سپید بیست و سومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت و به بیست و چهارمین سال مسئولیت اطلاعرسانی خود به نابینایان کشور وارد شد. این طولانیترین عمر فعالیت یک رسانه تخصصی مکتوب در حوزه افراد معلول … ادامه خواندن