تنظیم خط بریل برای زبان کردی

جمعی از فعالان علمی و فرهنگی نابینا و نابینایان با همکاری دانشگاه کردستان اقدام به تنظیم

خط بریل برای زبان کُردی کرده اند.

نابینایان دانشگاه کردستان با تشکیل کانونی به نام سوما گرد هم آمده اند تا برای بهبود وضعیت … ادامه خواندن