بازخوانی یک حادثه. بررسی افق های ناروشن رفع خطر

جواد ایزدی، کارشناس فنآوری رایانه صبح سیزده شهریور ۹۸ به علت قصور راننده ی اتوبوس بی آر تی در اصفهان، دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
این اتفاق ناگوار حال جامعه ی نابینایان را بد کرد … ادامه خواندن