رونمایی از اپلیکیشن ارائه ی خدمات قضایی از طریق موبایل عدالت همراه

اپلیکیشن «عدالت همراه» برای ارائه ی خدمات قضایی مانند دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و باخبر شدن از صدور ابلاغیه علیه افراد به صورت الکترونیکی، رونمایی شد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با برگزاری نشستی آنلاین، از اپلیکیشن … ادامه خواندن