ارائه ی خدمات ویژه به نابینایان طبق تفاهمنامه ی انجمن نابینایان ایران با آزمایشگاه فروردین

انجمن نابینایان ایران در راستای توسعه خدمات بیشتر به اعضای تحت پوشش خود، اقدام به انعقاد تفاهمنامه با آزمایشگاه فروردین که یکی از معتبرترین آزمایشگاه ها در سطح استان تهران است نمود.

بر اساس این تفاهمنامه که با مساعدت جناب … ادامه خواندن