تسهیل اتوبوس سواری نابینایان در نیویورک به لطف فناوری

تردیدی در این نیست که پیدایش انواع فناوری های وابسته به گوشی های هوشمند توانسته زندگی را در مقایسه با سالیان گذشته برای نابینایان آسان تر کند. یکی از حوزه های تأثیر گذاری تلفن های هوشمند را بی گمان می … ادامه خواندن