خواب بی کیفیت باعث ابتلا به گلوکوم می شود

دانشمندان با بررسی داده های مربوط به اختلالات خواب، متوجه شدند که ارتباطی بین کیفیت پایین خواب و اختلالات بینایی وجود دارد.

مطالعه انجام شده براساس داده های بیوبانک بریتانیا نشان می دهد خواب بی کیفیت می تواند منجر به … ادامه خواندن