آیا از هر شارژری برای شارژ گوشی می توان استفاده کرد

گاهی لازم است تلفن خود را شارژ کنید؛ اما شارژر به  همراه ندارید؛ بنابر این سؤالی مطرح می شود که آیا می توان هر شارژری را به تلفن متصل کرد؟ پاسخ کوتاه به این سؤال، تقریبا بله است؛ اما پاسخی … ادامه خواندن