هر آنچه که باید از واگذاری مسکن به مددجویان تحت پوشش بهزیستی بدانید

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به گروه‌های هدف دارای اولویت سازمان بهزیستی کشور برای دریافت مسکن، نحوه و شرایط دریافت این تسهیلات را تشریح کرد. ذوالفقار یزدان مهر، با بیان این که در شرایطی که ساختار هزینه‌های خانوار اصلاح نشده باشد هر گونه افزایش درآمد منجر به افزایش قدرت خرید خانوار نمی‌شود… ادامه خواندن هر آنچه که باید از واگذاری مسکن به مددجویان تحت پوشش بهزیستی بدانید