با وحید نوری قهرمان جودوی نابینایان پارالمپیک توکیو بیشتر آشنا شوید

توجه به نابینایان و کم بینایان آنقدر در جامعه کم است که هرچه از حقوق آنها گفته و نوشته شود، باز هم کم است. همین باعث بسیاری از مسائل برای این قشر است و علاوه بر مشکلات جسمانی که خودشان … ادامه خواندن