آسیب بینایی و سلامت روانی: نیاز های بر آورده نشده و گزینه های درمان (بخش دوم)

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

بر اساس مقاله ای از:دوشیا ال. دمین و استیون ام. سیلور استین، ۲۰۲۰، ایالات متحده امریکا

درمان اختلالات روانی در افراد آسیب دیده بینایی

با وجود این … ادامه خواندن

تغییر نگرش نسبت به آسیب بینایی بخش دوم

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

طرح آموزشی حاضر، یک واحد درسی پروژه بنیان است که در این طرح، دانشجویان رشته های گوناگون در یک واحد درسی میان رشته ای، اطلاعاتی در خصوص … ادامه خواندن