تغییر دولت ها و تأثیر آن بر حوزه ی تخصصی مدیریت معلولان

تغییر دولت ها در کشورهای مختلف مبتنی بر نظام های انتخاباتی امری بدیهی و رایج است. اما نوع تأثیر تغییر دولت ها بر حوزه های مدیریتی کشورها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان انتخابات فقط بالاترین و مدیریت کلان کشور را تغییر می دهد اما تغییر مدیریت کلان کشورها بر مدیریت  حوزه های تخصصی تأثیر محسوسی بر جای نمی گذارد.

به عبارتی  مدیریت حوزه های تخصصی آنچنان جا افتاده است که تأخیر رأس هرم حوزه های تخصصی تغییری در سیاست های اجرایی بر جای نمی گذارد. این امر مطلوبی است زیرا موجب می شود حضور مردم در انتخابات مدیریت کلان و کلی ترین دیدگاه های سیاسی کشور را تغییر دهد و بسیاری از حوزه ها که مبتنی بر مدیریت علمی و دیدگاه های تخصصی است تغییر نمی کند و موجب بی ثباتی در سیاست های اجرایی نمی شود. اما متأسفانه در کشور ما تغییر دولت در اکثریت موارد منجر به تغییر سرتاپای مدیریت کلان و میانی کشور می شود. به گونه ای که بسیاری از مدیران ستوه میانی و حوزه های تخصصی نیز تغییر می کنند. اما ارتباط این بحث با مسائل مطرح شده در سخن های هفته ایران سپید  چیست؟ بحث بر سر تغییر دولت و تأثیر بر حوزه تخصصی مدیریت معلولان است.

عموماً تغییر دولت موجب تغییر وزیر تعاون و تغییر وزیر تعاون  موجب تغییر معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور می شود که خود جای بحث دارد. اما مهمتر از آن اصلی که موجب بحث است آن است که عموماً روسای سازمان بهزیستی پس از تغییر دولت و تغییر این سمت از خارج از سازمان در این سازمان منصوب می شوند و عموماً سبقه سیاسی دارند و نه سبقه تخصصی.  در نتیجه عموماً شاهد آن هستیم که به محض تغییر دولت روسای سازمان بهزیستی در ادوار مختلف تغییر می کنند و با تغییر آن ها زمان زیادی صرف آشنایی آن ها با حوزه تخصصی سازمان بهزیستی می شود و به محض اینکه این روسا در حوزه خود جا افتادن و با  کوچه پس کوچه های سیاست های سازمان بهزیستی که پر مشکل ترین گروه های جامعه را تحت پوشش دارند آشنا می شوند دوباره دولت تغییر می کند و روز از نو روزی از نو. این سیاستی است که به مدیریت امور معلولان کشور لطمات بسیاری زده است.

امیدواریم که تغییرات کلی در دولت منجر به  تغییر مدیریت حوزه های تخصصی نشود و این حوزه ها آنچنان مبتنی بر مدیریت علمی اداره شوند که با تغییر رأس  هرم تصمیم گیری در کشور فقط سیاست های کلی تغییر کنند و در حوزه های تخصصی شاهد انتصاب روسایی با پیشینه تخصصی از همان حوزه ها، آشنا به مسائل آن حوزه و تجربه اندوخته در حوزه های تخصصی بویژه حوزه های حساس اجتماعی باشیم تا اینکه رییسی از بیرون بیاید و به محض آشنایی با ریشه مسائل آن سازمان تغییر کند. آن هم عمدتا روسایی با نگاهی سیاسی و به منظور استفاده از سازمان بهزیستی به عنوان یک سکوی پرتاب برای پست های بالاتر چه عامداً و چه غیرعمدی این اتفاقی است که در طول سال ها اتفاق افتاده است. امیدواریم مدیریت حوزه های تخصصی مبتنی بر پیشینه تخصصی افراد منصوب شوند تا ضرر و زیان ناشی از این تغییرات غیر تخصصی دست از سر دامان پر مشکل گروه های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی بر دارد. به امید آن روز.

منبع: ایران سپید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + ده =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *