شیوه نامه جدید نخستین جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا)

شیوه نامه جدید نخستین جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا) منتشر شد

بر این اساس مهلت ارسال آثار تا 30 آبان تمدید شد و علاوه بر مقاله نویسی، بخش های «دستاوردها و فعالیت مؤثر»، «پژوهش» و «ایده ‏های خلاقانه» نیز به بخش اصلی جشنواره اضافه گردید.
در راستای تمدید مهلت جشنواره به سبب تماس ها و پیگیری های متعدد و افزودن بخش های جدیدی به جشنواره و درنتیجه تغییر نام آن از «نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل (منابر)» به «نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا)»، پوستر و شیوه نامه جدید جشنواره ملی بریلفا از سوی کتابخانه ملی منتشر شد.
بر این اساس مهلت ارسال آثار تا 30 آبان تمدید شد و علاوه بر مقاله نویسی، بخش های «دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر در زمینه بریل»، «پژوهش در حوزه بریل» و «ایده ‏های خلاقانه در زمینه بریل» نیز به بخش اصلی جشنواره اضافه گردید.
همچنین، بخش مقاله نویسی صرفاً ویژه افراد نابینا و کم بیناست و شرکت در سایر بخش های جشنواره برای عموم آزاد است.
شیوه نامه جدید این جشنواره همراه با توضیح کامل بخش های اصلی و فعالیت های جنبی جشنواره و شرایط شرکت در آن در ادامه می آید.
شیوه نامه جدید نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا)

مقدمه و تعریف

سازمان اسناد و کتابخانه ملی به سبب جایگاه ویژه بریل در تأمین نیازهای اطلاعاتی نابینایان، کاهش تدریجی استفاده از این خط در دو دهه اخیر بخصوص در ایران، توجه ویژه سازمان ‏ها و معاهدات بین ‏المللی بر حفظ، گسترش و رسمیت بخشی بیشتر به آن و نیز بازشناسی و معرفی خط بریل به جامعه، بر آن است تا نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا) را برگزار نماید. در واقع، جشنواره خط بریل فارسی (بریلفا)، رخدادی ملی است جهت بررسی و ارزیابی جایگاه کنونی بریل فارسی، و فرصتی است برای ترسیم آینده ‏ای بهتر برای آن.
در این جشنواره علاقمندان می ‏توانند آثار خود را در چهار بخش «مقاله نویسی»، «دستاورد و فعالیت ‏مؤثر»، «پژوهش» و «ایده‏های خلاقانه» در حوزه خط بریل، براساس ضوابط و مواردی که در این شیوه نامه می ‏آید، تنظیم نموده و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. در اختتامیه جشنواره، نفرات برگزیده معرفی، و با اهدای جوایز نفیس تقدیر خواهند شد. همچنین، سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تمامی ارسال کنندگان آثار، گواهی حضور در جشنواره اعطاء خواهد نمود و به آثاری که در فرآیند داوری و ارزیابی حداقل 50 درصد امتیازات لازم را کسب نمایند، گواهی پذیرش اثر نیز تعلق خواهد گرفت.

بخش‏ های جشنواره

1.مقاله نویسی به بریل
2.دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر در زمینه بریل
3.پژوهش در حوزه بریل
4.ایده‏ های خلاقانه در زمینه بریل

شعار جشنواره

بریل؛ خطی سپید به وسعت دیدن

اهداف جشنواره

-حفظ و گسترش خط بریل فارسی
-آگاهی بخشی و فرهنگ سازی نسبت به خط بریل در جامعه
-ترویج، ترغیب و نهادمندسازی این خط در بین نابینایان ایران
-ایجاد توجه و حساسیت نسبت به بریل در دستگاه‏ های ذی‏ربط
-بازشناسی و توجه ویژه به ظرفیت حداکثری بریل در تأمین نیازهای اطلاعاتی افراد با آسیب بینایی

1. مقاله نویسی به بریل

در این بخش افراد با آسیب بینایی در قالب محورهای کلی زیر، مقالات و نوشتارهای کوتاه خود را به صورت بریل ارسال می ‏نمایند. بخش مقاله نویسی در دو سطح «زیر 20 سال» و «بالای 20 سال» برگزار می‌ گردد. این بخش جشنواره صرفاً مختص افراد نابینا و کم بیناست.
1.1. محورهای کلی بخش مقاله نویسی
الف. راهکارهای کاهش شکاف اطلاعاتی بین نابینایان و سایر افراد با استفاده از خط بریل
ب. مناسب ‏ترین روش یکپارچه سازی دسترسی به منابع بریل و گویا با توجه به اقتضائات سیاستی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی
ج. آسیب شناسی نحوه آموزش بریل فارسی و روش‏ های استفاده از آن در مدارس نابینایان
2.1. شرایط ارسال مقالات
مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. مقاله به صورت بریل نوشته و ارسال شود.
ب. مقاله توسط فرد نویسنده و به صورت مستقیم (صرفاً با لوح و قلم، و یا ماشین تحریر بریل) نگارش یابد و به مقالاتی که با استفاده از چاپگرهای بریل از روی فایل متنی بینایی تهیه گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج. مقالات باید به صورت چکیده مبسوط بوده و تعداد واژگان هر مقاله برای زیر بیست سال تا 700 کلمه، و بالای بیست سال تا 1200 کلمه می ‏باشد.
د. اطلاعات کلی شامل:
نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، میزان و نوع آسیب بینایی، شماره تماس همراه، شماره تماس ثابت، شغل (اختیاری)، محل زندگی (اختیاری)، ایمیل (اختیاری) در ابتدای مقاله آورده شود.
ه. جهت سهولت در امر داوری و سایر فرآیندها، موارد بند «د» (اطلاعات کلی خواسته شده) یا در یک صفحه جدا قرار گیرد و یا بین اطلاعات کلی درج شده و بدنه اصلی مقاله حداقل دو خط فاصله گذاشته شود. همچنین، در آغاز مقاله، «محور مورد نظر» و بعد از آن با یک خط فاصله «عنوان» مقاله درج گردد. بین عنوان و متن اصلی نیز حداقل یک خط فاصله لحاظ شود.
و. در نگارش مقاله مواردی چون:
مقدمه و طرح بحث، انسجام در پردازش و تبیین موضوع، کاربردی بودن، عینی بودن موضوعات طرح شده، نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
ز. استفاده و درج بخش منابع و ماخذ، ضروری نیست، اما در صورت استفاده در داوری‏ها لحاظ خواهد شد. همچنین این بخش، جزء حجم کلی مقاله محسوب نمی ‏شود.
ح. در بالای هر صفحه، شماره صفحه ذکر شده و در انتهای مقاله نیز کلمه «پایان» درج گردد.
ط. هر نویسنده می ‏تواند حداکثر در هر یک از محورهای اعلام شده، یک مقاله و جمعاً سه مقاله به جشنواره ارسال کند.
ی. به مقالاتی که دارای بیش از یک نویسنده است، در صورت کسب رتبه صرفاً یک جایزه تعلق می‏ گیرد.
ک. دانش آموزان نابینا می ‏توانند علاوه بر محورهای کلی بالا، در موضوع ‏های:
-«چرا بریل مهم است؟»،
-«اگر بریل نبود»،
-و «کتاب بریل بهتر است یا گویا چرا؟»
نیز مقالات و انشاء ‏های خود را به بریل به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
ل. سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مقالات برگزیده و شاخص را در ویژه ‏نامه جشنواره و بنام خود نویسنده یا نویسندگان منتشر می‏ کند.
م. جهت جلوگیری از پاک شدن احتمالی نقاط بریل و یا هرگونه آسیب دیگر، مقالات در قالب بسته بندی مناسب به دبیرخانه ارسال گردد.
3.1. داوری بخش مقاله نویسی
داوری مقالات در دو بخش صورت می ‏پذیرد:
الف. صحیح نویسی و رعایت رسم ‏الخط بریل (نبود قلم خوردگی و هرگونه 6 نقطه، نبود اغلاط املایی، رعایت علائم ویرایشی و نگارشی و…)
ب. بخش محتوایی
در این بخش معیارهای مندرج در بند «و» (شرایط ارسال مقالات) لحاظ می‏ گردد.
* دبیرخانه جشنواره به مقالاتی که تمام یا بخش بیشتری از آن از روی مقالات یا نوشتارهای موجود کپی شده باشد، جهت داوری ترتیب اثر نخواهد داد.
* صرفاً مقالاتی در بخش محتوایی داوری خواهند شد که حداقل 70 درصد امتیاز بخش الف (صحیح نویسی و رعایت رسم ‏الخط بریل) را کسب نمایند.
* در بخش رسم ‏الخط بریل، در مواردی که املاء یا شیوه ‏های نگارش مختلف وجود دارد، هر دو روش سازمان بهزیستی کشور (مرکز رودکی) و سازمان آموزش و پرورش استثنایی صحیح قلمداد می شود.
* سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ارزیابی بخش صحیح نویسی بریل از پیشکسوتان و کارشناسان این حوزه، و در داوری بخش محتوایی از ظرفیت ‏های علمی و پژوهشی کتابخانه ملی و نیز صاحب نظران حوزه نابینایان بهره خواهد برد.

2. دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر در زمینه بریل

این بخش در دو محور برگزار می‏ گردد و برگزیدگان در اختتامیه جشنواره تقدیر خواهند شد.
1.2. محورهای بخش دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر
الف. معرفی و تجلیل از شخصیت ‏های تأثیرگذار در بریل فارسی
در این قسمت افراد می ‏توانند رزومه ‏ای از فعالیت‏ ها و خدمات تأثیرگذار خود در زمینه بریل و امور مرتبط شامل:
آموزش، ترویج، ابداع و اختراع، فرهنگ سازی و هرگونه اقدام یا کار مؤثر دیگر را ارسال نمایند.
* ملاک ارزیابی در این بخش صرفاً رزومه فرد (مجموعه اقدامات و فعالیت ‏های وی) است و نه یک اقدام یا فعالیت خاص.
* دبیرخانه جشنواره نیز راساً بنابر ظرفیت‏ های خود در زمینه شناسایی و معرفی افراد تأثیرگذار در حوزه بریل فارسی تلاش خواهد نمود. اما رزومه‏ های ارسالی، در اولویت بررسی قرار خواهند داشت.
ب. خدمات، فعالیت‏ ها و دستاوردهای تأثیرگذار در حوزه بریل فارسی
در این قسمت شرکت ‏ها، نهادها، ان ‏جی ‏اوها و افراد می ‏توانند هرگونه فعالیت، دستاورد یا اقدام مؤثر خود در حوزه بریل و امور مرتبط با آن را در (2000-700) کلمه شرح داده و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
2.2. روش ارسال و داوری آثار
الف. رزومه (محور اول) و یا شرح دستاورد، خدمت یا فعالیت مؤثر (محور دوم)، از طریق ایمیل یا به صورت پستی به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
ب. مشخصات کلی شرکت، مؤسسه، ان‏ جی ‏او یا فرد شرکت کننده در جشنواره، به رزومه فعالیت‏ ها یا شرح دستاورد ارسالی پیوست شود.
ج. مستندات لازم اعم از گواهی کارهای انجام شده، گواهی اختراع یا ابداع، تقدیرها و هرگونه مستندات دیگر مرتبط با رزومه یا شرح دستاورد به پیوست ارسال گردد.
د. دبیرخانه جشنواره در پروسه داوری آثار، در صورت نیاز به مستندات دیگر، مراتب را به صاحب رزومه یا دستاورد اعلام خواهد نمود. صاحب اثر باید حداکثر ظرف یک هفته مستندات لازم را جهت تکمیل فرآیند داوری به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
ه. به موارد مطروحه در رزومه یا شرح دستاوردها و فعالیت‏ هایی که هنوز عملیاتی نشده و در حد ایده یا آغاز کار است در داوری این بخش (دستاوردها و فعالیت‏ های مؤثر) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

3. پژوهش‏ در حوزه بریل

در این بخش پژوهشگران می‏ توانند پژوهش ‏های انجام شده خود را در حوزه بریل در چهار بخش: «کتاب»، «مقاله»، «رساله و پایان نامه» و «طرح پژوهشی» به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. برگزیدگان در اختتامیه جشنواره تقدیر خواهند شد.
1.3. شرایط ارسال آثار پژوهشی
الف. صرفاً کتاب‏ هایی که تا آبان 1398 چاپ و منتشر شده باشند، داوری می ‏گردد و به کتاب‏ های در حال چاپ، آماده چاپ و… ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب. باید حداقل یک نسخه از کتاب برای داوری به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
ج. مقالات باید در یکی از مجلات داخلی اعم از (مجلات عمومی، مجلات علمی-تخصی، علمی-ترویجی و یا علمی- پژوهشی) و مجلات خارجی تا پایان آبان 1398 چاپ یا منتشر شده و یا گواهی پذیرش (اکسپت) آن صادر شده باشد.
* مقالات ترجمه شده نیز در جشنواره داوری می‏ شود.
د. مقاله به صورت پستی و یا ایمیل همراه با مشخصات نویسنده و مشخصات مجله، و در صورت امکان آدرس الکترونیک دسترسی به مقاله برای دبیرخانه ارسال گردد.
ه. صرفاً پایان نامه ‏ها و طرح ‏های پژوهشی که تا شهریور 1398 پایان یافته ‏اند، داوری خواهد شد.
و. باید طرح یا پایان ‏نامه موردنظر همراه با گواهی اتمام و یا گواهی دفاع پایان ‏نامه به صورت پستی یا الکترونیک به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
ز. هر یک از آثار ارسال شده (کتاب، مقاله، پایان نامه و رساله و طرح پژوهشی) توسط دو داور بررسی شده و ملاک ارزیابی، متوسط نمره داوری خواهد بود.

4.  ایده‏ های خلاقانه در زمینه بریل

در این بخش افراد می‏ توانند متناسب با نیازهای جامعه هدف و نارسایی ‏ها و آسیب ‏های موجود در زمینه بریل و ظرفیت ‏های آن از قبیل:
«بریل و فناوری»، «شیوه ‏های تندخوانی بریل»، «روش ‏های آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در زمینه بریل»، «استفاده از ظرفیت بریل در زندگی روزمره» و…، ایده ‏های خود را در 3000-1000 کلمه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. پس از داوری در اختتامیه جشنواره، ایده‏ های برتر معرفی و تقدیر خواهند شد.
1.4. شرایط ارسال ایده
الف. طرح ایده به همراه مشخصات کلی صاحب ایده، به دبیرخانه جشنواره از طریق ایمیل یا به صورت پستی ارسال گردد.
ب. جشنواره، ایده‏ های برتر و مناسب را به نام خود صاحب ایده جهت اجرایی سازی به سازمان‏ ها، مؤسسات، شرکت ‏ها یا ان‏ جی ‏او مربوطه، معرفی و منعکس خواهند نمود، اما در مورد اجرایی شدن و سازوکارهای بعدی آن مسئولیتی بر عهده جشنواره و سازمان اسناد و کتابخانه ملی نخواهد بود.

فعالیت‏های جنبی جشنواره

الف. نشست‏های تخصصی در حوزه بریل
در راه بررسی ظرفیت‏ ها، فرصت‏ ها و چالش ‏های بریل فارسی، شناسایی مشکلات پیش ‏روی آن و ارائه راهکار، طرح و بررسی پیشنهادات بدیل در این زمینه، در طول برگزاری جشنواره نشست ‏های تخصصی و سیاستی با حضور مسئولین، صاحب ‏نظران و کارشناسان این حوزه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.
عنوان، موضوع و تاریخ هر یک از این نشست ‏ها متعاقباً اطلاع رسانی می‏ گردد.
ب. نمایشگاه‏ تخصصی در حوزه بریل
همزمان با اختتامیه جشنواره، نمایشگاهی از آثار ارسالی و نیز سایر دستاوردهای موجود و فعالیت ‏های انجام شده در حوزه بریل برگزار خواهد شد. سازمان ‏ها، مؤسسات، شرکت‏ ها و ان‏ جی ‏اوها جهت حضور در نمایشگاه و کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگی‏ های لازم می ‏توانند از راه ‏های ارتباطی موجود با دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمایند.

تاریخ ‏های مهم

آخرین مهلت ارسال آثار
30 آبان 1398
اختتامیه
26 آذر 1398

راه ‏های ارتباط با جشنواره

شماره تماس: 81622885-021
پست الکترونیکی: Brlfa@nlai.ir
آدرس پستی:
بزرگراه حقانی-غرب به شرق-بعد از مترو حقانی-بلوار کتابخانه ملی-ساختمان کتابخانه ملی-دبیرخانه حوزه ریاست، جشنواره ملی (بریلفا).
کدپستی: 1538633311.

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در Uncategorized, اخبار, اهم اخبار نابینایان در رسانه های داخلی., گزارش ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 10 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *