افتخارات

شرکت دانش بنیان پکتوس، در طول ۲۵ سال فعالیت خود در عرصه تولید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه نابینایان، افتخارات زیادی را در کارنامه خود ثبت کرده است. در ادامه، به بخشی از این موفقیت ها اشاره می شود:
*رتبه سوم ابتكار از يازدهمين دوره جشنواره بين‌المللي خوارزمی، (بهمن ماه‌ ۱۳۷۶(
مبتكر برگزيده در ارائه خدمات كامپيوتري ويژه نابينايان نمايشگاه بين المللي تهران، (مهرماه ۱۳۷۸)
*برگزيده ويژه هشتمين نمايشگاه بين المللي اطلاع رساني و فرهنگ، (دي ماه ۱۳۷۹(

 

*واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور،  (دي مــاه۱۳۸۰(

ديپلم افتخار از نخستين جشنواره نرم افزار هاي چند رسانه ای رشد، (ارديبهشت ۱۳۸۱)
*كسب مقام اول در زمينه خدمت به نابينايان از كميته بزرگداشت مقام دكتر محمد خزائلی، (آذر ماه ۱۳۸۱)
*دريافت لوح تقدير ويژه هيات داوران دومين جشنواره نرم‌افزارهاي ‌چند رسانه اي رشد، (بهمن ۱۳۸۱(

*دريافت لوح تقدير پنجمين دوره جايزه ترويج علم ايران، (اسفند ۱۳۸۱)
*واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور، (آذرماه۱۳۸۲)
*دريافت تنديس بلورين اقتصاد سبز، (بهمن ماه ۱۳۸۲)
* دريافت لوح تقدير از دومين جشنواره ملي اقتصاد سبز، (بهمن ۱۳۸۳)
*نرم افزار جاز فارسي (پكجاز) منتخب طرح تكفا، (بهمن ماه ۱۳۸۳)
* انتخاب مجموعه سيستم برجسته نگار بعنوان بهترين محصول آرندی واحدهاي توليدی، (مرداد ماه ۱۳۸۴)
*واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور، (آذرمــاه۱۳۸۴(

* اولين واحد تحقيق و توسعه ممتاز كشور، (آذر ماه ۱۳۸۴)
*واحد نمونه توليد ملی، (اسفند ماه ۱۳۸۴)
*دريافت ۷ مورد گواهينامه تائيديه طرح ابتكاري از سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ايران.
*دريافت ۹ مورد گواهينامه ثبت اختراع.
*صادرات ۹ دستگاه برجسته نگار به كشورهاي افغانستان و آلمان.
*لوح تقدير واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور، (تير ماه ۱۳۸۵(

*لوح سپاس از نخستين همايش توسعه صادرات نرم افزار، (دي ماه ۱۳۸۶(

*لوح سپاس از دومين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال، (آبان ماه ۱۳۸۷)

* مدال طلا و تقدير ويژه جام جهاني اختراعات تكميلي كامپيوتر چین، (آبان ماه ۱۳۸۷(

* جايزه ويژه نخستين جشنواره مهر آفرين (اسفند ماه ۱۳۸۷)

*كتابخانه الكترونيكي و اينترنت براي نابينايان فارسي زبان، درج در كتاب برترين هاي محتواي الكترونيكي جهان WSA، (آبان ماه ۱۳۸۸ )
*برجسته نگار ۳ طرح برگزيده صنايع نوين، (بهمن ماه ۱۳۸۸ )
*انتخاب  برجسته نگار۳  بعنوان محصول نمونه در دومین جشنواره خلاقیت و نوآوري در صنعت و معدن، (تير ماه ۱۳۸۹)
*برگزيده دومين جشنواره نوآوري و شكوفايی بنياد ملي نخبگان، (بهمن ماه  ۱۳۸۹)