افتخارات

شرکت دانش بنیان پکتوس، در طول 25 سال فعالیت خود در عرصه تولید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه نابینایان، افتخارات زیادی را در کارنامه خود ثبت کرده است. در ادامه، به بخشی از این موفقیت ها اشاره می شود:
*رتبه سوم ابتكار از يازدهمين دوره جشنواره بين‌المللي خوارزمی، (بهمن ماه‌ 1376(
مبتكر برگزيده در ارائه خدمات كامپيوتري ويژه نابينايان نمايشگاه بين المللي تهران، (مهرماه 1378)
*برگزيده ويژه هشتمين نمايشگاه بين المللي اطلاع رساني و فرهنگ، (دي ماه 1379(

 

*واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور،  (دي مــاه1380(

ديپلم افتخار از نخستين جشنواره نرم افزار هاي چند رسانه ای رشد، (ارديبهشت 1381)
*كسب مقام اول در زمينه خدمت به نابينايان از كميته بزرگداشت مقام دكتر محمد خزائلی، (آذر ماه 1381)
*دريافت لوح تقدير ويژه هيات داوران دومين جشنواره نرم‌افزارهاي ‌چند رسانه اي رشد، (بهمن 1381(

*دريافت لوح تقدير پنجمين دوره جايزه ترويج علم ايران، (اسفند 1381)
*واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور، (آذرماه1382)
*دريافت تنديس بلورين اقتصاد سبز، (بهمن ماه 1382)
* دريافت لوح تقدير از دومين جشنواره ملي اقتصاد سبز، (بهمن 1383)
*نرم افزار جاز فارسي (پكجاز) منتخب طرح تكفا، (بهمن ماه 1383)
* انتخاب مجموعه سيستم برجسته نگار بعنوان بهترين محصول آرندی واحدهاي توليدی، (مرداد ماه 1384)
*واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور، (آذرمــاه1384(

* اولين واحد تحقيق و توسعه ممتاز كشور، (آذر ماه 1384)
*واحد نمونه توليد ملی، (اسفند ماه 1384)
*دريافت 7 مورد گواهينامه تائيديه طرح ابتكاري از سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ايران.
*دريافت 9 مورد گواهينامه ثبت اختراع.
*صادرات 9 دستگاه برجسته نگار به كشورهاي افغانستان و آلمان.
*لوح تقدير واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور، (تير ماه 1385(

*لوح سپاس از نخستين همايش توسعه صادرات نرم افزار، (دي ماه 1386(

*لوح سپاس از دومين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال، (آبان ماه 1387)

* مدال طلا و تقدير ويژه جام جهاني اختراعات تكميلي كامپيوتر چین، (آبان ماه 1387(

* جايزه ويژه نخستين جشنواره مهر آفرين (اسفند ماه 1387)

*كتابخانه الكترونيكي و اينترنت براي نابينايان فارسي زبان، درج در كتاب برترين هاي محتواي الكترونيكي جهان WSA، (آبان ماه 1388 )
*برجسته نگار 3 طرح برگزيده صنايع نوين، (بهمن ماه 1388 )
*انتخاب  برجسته نگار3  بعنوان محصول نمونه در دومین جشنواره خلاقیت و نوآوري در صنعت و معدن، (تير ماه 1389)
*برگزيده دومين جشنواره نوآوري و شكوفايی بنياد ملي نخبگان، (بهمن ماه  1389)